Avaandmete foorum 2021

Päeva juhtis Henrik Roonemaa

PÄEVAKAVA

10.00 – 10:10 Foorumi avamine, veebiülekande algus.

Tervitussõnad – Siim Sikkut, digiarengu asekantsler, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

10.10 – 10.40 Eesti avaandmete valdkonna hetkeseis – Ott Velsberg, andmete valdkonna juht, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

ESITLUSE SLAIDID

10.40 – 11:00 Inspiratsioonivahemik – Timo Pärn, strateegiliste klientide juht, Creditinfo

ESITLUSE SLAIDID

 

11.00 – 11.20 Sirutuspaus

11.20 –  12.10 Paneeldiskussioon: Kus jookseb avaandmete piir? Mis on avaandmed? Arutelu juhib Sigrit Siht, andmete nõunik, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

 

Diskussioonis osalevad:

  • Mirjam Rannula, nõunik, avaliku õiguse talitus, Justiitsministeerium

  • Jüri Jõema, nõunik, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL)

  • Jaan Kurvet, arendusjuht, OÜ Krediidiregister

  • Siiri Vello, Open Knowledge Estonia MTÜ / vandeadvokaat, NJORD Advokaadibüroo

  • Liisi Jürgen, Open Knowledge Estonia MTÜ / vandeadvokaat, NJORD Advokaadibüroo

12.10 – 13.10  Lõunapaus

13.10 – 14.10 Välkettekanded:

  • Reaalaja otsustustugi – Dmitri Burnashev, Riigikantselei - ESITLUSE SLAIDID

  • Reaalajamajandus – Sirli Heinsoo, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - ESITLUSE SLAIDID

Veebiülekande lõpp, osalejate liikumine virtuaalsetesse töötubadesse.

14:20– 15:25 Töötoad

Töötuba 1: Avaandmete väärindamine (inglise keeles). Töötoa viivad läbi projekti „Viiruse levimiskiiruse Monte-Carlo analüüs sõltuvuses inimeste mobiilsusest ja sotsiaalsest distantseerumisest.“ osalised Taavet Kalda (TalTech) ja Azer Ramazani (TalTech). Projektis osalevad TalTechi IT-teaduskonna kaks instituuti ja küberneetika instituut ning Tartu Ülikool.

Töötoa fookuses on avaandmete kasutamine elanikkonna kontaktvõrgustiku mudeli loomisel ja COVID-19 avaandmete kasutamine. Töötoas demonstreeritakse töövoogusid.

Töötoa failid:

Töötuba 2: Lingitud avaandmed meie ümber. Töötuba jääb ära, osalejad on huvi korral teretulnud osalema teistes töötubades. 

Töötuba 3: Mis on andmehalduses tähelepanuta? Meie senine tähelepanu andmehalduses on olnud järgmistele teemadele: andmehalduri roll ja ülesanded asutuses, ülevaade andmestikest, andmekirjelduse koostamine, andmekvaliteet. Neil kõigil teemadel on omakorda kitsamad alateemad, mis võib-olla vajavad enam tähelepanu. Kui jah, siis millised? Andmehaldust saab vaadelda kitsamate ja laiemate ülesannetena. Praegu oleme seda piiritlenud, kuid kas ei ole asutuse vaatest jäänud midagi olulist tähelepanuta? Viimaks: millist tähelepanu peaksime pöörama lähedastele teemadele nagu infohaldus / teabehaldus või juurdepääsude haldus ja avaandmed? Töötoa viib läbi Veiko Berendsen (Statistikaamet).

TÖÖTOA SLAIDID

 

Töötuba 4: Mis on keeleandmestikud ja kellel neid vaja on? Räägime sellest, miks keelematerjal kuulub väärtuslike andmestike hulka ja kuidas keelt kasutatakse erinevate tehnoloogiate loomisel nagu kõnetehnoloogiad, teksti anonümiseerimine, masintõlge ja palju muud. Töötoa viivad läbi Susanna Oja ja Silver Vapper (Eesti Keele Instituut) ja Kadri Vare (Haridus- ja Teadusministeerium).

TÖÖTOA SLAIDID

 

 

Ürituse korraldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“, mida viib ellu Riigi Infosüsteemi Amet ja rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Üritust aitab läbi viia Reisiekspert.