Andmeteaduse taibutalgud

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium korraldab esimest korda andmeteaduse taibutalguid. Projekti raames korraldatakse huvitatud avaliku sektori asutuste töötajatele esmalt töötuba, mille käigus sõnastatakse koostöös mentoritega asutuste probleemipüstitused.

Need avaldatakse seejärel Kaggle.com keskkonnas andmeteadlastele lahendamiseks. Pärast seda, kui andmeteadlased on probleemide lahendamiseks mudelite loomise lõpetanud, antakse mudelid avaliku sektori asutustele üle ning tulemusi tutvustatakse kõigile huvilistele veebiseminaril.

Avaandmete ja andmeteaduse töötuba 26.04.2022

Tegemist on töötoaga, mille eesmärgiks on anda osalejatele praktilised teadmised andmeteaduse ja tehisintellekti projektide teostamisest ja koguda ideid avaandmete kasutuselevõtuks reaaleluliste probleemide lahendamisel. Huvi korral palume teil oma 3-5-liikmeline tiim allpool registreerida.

Registreeri osalejaks (kohtade arv on piiratud!).

Töötoa ajakava:

Kogunemine 08:45 – 09:00

Sissejuhatus rakenduslikku andmeteadusesse 09:00 – 10:00

Paus 10:00 – 10:15

Ideekorje ja tiimitöö ideede prioritiseerimiseks 10:15 – 11:45

Paus 11:45 – 12:00

Kokkuvõte ja edasised tegevused 12:00 – 12:45

              

 

Töötoa ja andmetalgud korraldab Andmeteadus OÜ koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“, mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

el_struktuuri-_ja_investeerimisfondid_horisontaalne.jpg

Teatame, et registreerimine on lõppenud