Andmehalduse tegevuskava 2021-2022

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel koostatud andmehalduse tegevuskava aastateks 2021-2022.

Käesoleva tegevuskava peamiseks eesmärgiks on andmehalduse valdkonna ühtlast ja järjepidevat arengut toetava tugistruktuuri üles ehitamine. Tegevuskava suundadest on olulisel kohal andmehaldurite praktiliste oskuste kasvatamine läbi erinevate koolituste ja koostöövõimaluste, õigusandluse korrastamine, valdkonna juhiste avalikustamine, andmekirjelduse praktiliste töövahendite (RIHAKE) arendamine, andmekvaliteedi haldamise põhimõtete ja praktiliste meetodite täpsustamine ning mitmete andmete taaskasutamist toetavate tegevuste läbiviimine. 


Andmehalduse tegevused on osaliselt toetatud Euroopa taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) raames. 


Küsimuste ja kommentaaridega palume pöörduda aadressile andmed@mkm.ee.

Tutvu kavaga: