Ai testbed Compettion (3).png

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kutsub kõiki andmeteaduse huvilisi ja eksperte võtma osa esimestest andmeteaduse taibutalgutest!
Andmeteaduse taibutalgutel püüame leida lahendusi reaalelulistele probleemidele, kasutades selleks avaandmeid.  Taibutalgute näol tekib osalejatel ainulaadne võimalus olla osa ühest Euroopa kõige uuenduslikuma projekti tiimist, arendades AI Gov-stacki ning seeläbi luues väärtust kogu ühiskonnale. 

Tutvu ülesannetega, vali kõige põnevamad välja ning aita meid kõige lahedama digiriigi loomisel! Loe lisainfot ja liitu taibutalgutega Kaggle platvormil.

5.png

Bürokratt on Eesti esimene virtuaalne assistent, tänu kellele ei kuluta kodanik riigiga suhtluseks enam ühtegi liigset hetke. Bürokratt alles õpib, kuidas suhtlust kodaniku ja riigiasutustega paremini korraldada. Bürokratt ei suuda väga hästi tuvastada ühest pöördumisest mitut tahtlust korraga ning seega ei suuda anda kõige õigemat ja täisulikumat vastust.  
Võistluse eesmärgiks on luua mudel, mis suudaks tuvastada kõik kavatsused/soovid, mis sisalduvad kasutaja pöördumises
Täpne mudel aitab meil pakkuda kodanikele parimat võimalikku teenust Bürokrati vahendusel. Loe lisainfot ja liitu võistlusega Kaggle’s.

 

Eesti muuseumide infosüsteem (MuIS) sisaldab infot ligikaudu nelja miljoni objekti kohta. Paljude objektide kirjeldustes on aga tühimikud, mida objektide arvust tulenevalt ei saa manuaalselt täita.
Võistluse eesmärgiks on luua mudel, mis ennustaks muuseumiobjekti „olemust“ (foto, dokument, pilt, jne) tunnuste põhjal. 
Täpne ennustusmudel võimaldab nii muuseumi töötajatel kui ka tavakasutajatel objekte kiiremini leida ning aitab kaasa rahvusliku mälu säilimisele.
Loe lisainfot ja liitu võistlusega Kaggle’s. 

9.png
12.png

Eestis ei kaardistada ega kirjeldata hetkel ülevaatlikult (töö)eluks vajaminevaid oskusi ning seda, kus ja kuidas neid omandada saab. Seejuures ei ole oskuste kaardistamine manuaalselt jätkusuutlik, kuna oskusi sisaldavad alustekstid (standardid, õppekavad, ainekavad, uuringud, töökuulutused) muutuvad pidevalt.
Võistluse eesmärgiks on luua mudel, mis tuvastaks oskused metsanduse ja puidutööstuse ning metalli- ja masinatööstuse tekstidest.
Täpsest mudelist võidavad nii analüütikud, koolide õppejuhid, personalispetsialistid, karjäärinõustajad ning ka kõik enda õpi- ja karjääriteede planeerijad.
Loe lisainfot ja liitu võistlusega Kaggle’s. 

Tartu linna pildipank sisaldab enam kui 134 000 pilti, mis on jaotatud teemade järgi kaustadesse. Pildid ei ole süstemaatiliselt märgendatud ja see muudab piltide otsimise keeruliseks.
Võistluse eesmärgiks on luua mudel, mis suudaks märgendada Tartu pildipanga pildid.
Täpne mudel võimaldab meil teha avalikud pildid kergesti leitavaks.
Loe lisainfot ja liitu võistlusega Kaggle’s. 

14.png
3.png

Eesti Terviseameti inspektorid teostavad igal aastal tuhandeid joogivee kvaliteedi kontrolle.
Täna puudub joogivee kvaliteedi ennustusmudel, mis võimaldaks prioriseerida teste ja ennetada kvaliteedi langust.
Selle võistluse eesmärgiks on ennustada vee kvaliteeti Eesti veejaamades, kasutades selleks andmeid varasemate mõõtetulemuste kohta.
Täpne ennustusmudel võimaldab tõsta joogivee kvaliteeti ning vii veeinspektorite töö uuele tasandile, automatiseerides tööprotsesse. 
Loe lisainfot ja liitu võistlusega Kaggle’s. 

Osale üksi või koos tiimiga ning aita meil ehitada tehisintellektil põhinev avalik sektor!